SVSreklame250219Háliidat go gazzat oahpu Finnmárkku duoddaris? Mii sávvat dutnje bures boahtima ohccin Sámi joatkkaskuvlii Kárášjohkii.

Dáppe sáhtát oahpásmuvvat sámi nuoraiguin ja sámi kultuvrrain. Vásihit Finnmárku-duoddara fágaid bokte, nugo ovdamearka dihte aktivitehtaoahpus dahje leat mielde ovdánahttinprošeavttain maid mii čađahit eará davviriikkaiguin. Mis lea ođasmahttojuvvon skuvllavisti mas leat buori rusttegat, girjerájus ja kantiidna.

Deike bohtet nuorat miehtá riika vázzit joatkkaskuvlla. Dán jagi leat mis oahppit e.e. Troandimis, Moldes, Romssas, Egersundas, Girkonjárggas, Hámmárfeasttas ja dieđusge Kárášjogas. Min skuvllas lea verddebearašortnet sidjiide geat háliidit dan.

Sámi joatkkaskuvla Kárášjogas lea stáhtaskuvla. Dat mielddisbuktá ahte buohkain lea vejolašvuohta beassat oahppin. Ohcanáigemearri lea njukčamánu 1.beaivvi 2019.